Chiếc nón kì diệu ngày tết

Chiếc nón kì diệu ngày tết là một game cực kì vui nhộn giành cho bạn bè và gia đình cùng nhau chơi trong dịp tết. Trong game Chiếc nón kì diệu ngày tết nhiệm vụ của bạn là đoán ra các chữ cái và giải ra ô chữ của trò chơi.
Cách chơi game Chiếc nón kì diệu ngày tết:
Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.